Recent Posts

Om

"Kjettersk Kjeller er en klubb litt utenom det vanlige. På våre arrangementer får du, ved siden av god musikk og noe godt i glasset, et foredrag om et tema som er litt på sidelinjen."

Generell informasjon 
Kjettersk Kjeller ble dratt i gang i mars 2003 etter inspirasjon fra klubben Finsternis i Edinburgh. Meningen var å kombinere mørk musikk med foredrag om temaer som ligger utenfor det vanlige.

Foredragenes form ligger et sted mellom akademia og stand-up, og temaene veksler mellom true crime, det overnaturlige og okkulte og merkelige populærkulturelle temaer. Det er en forutsetning at de som holder foredrag hos oss har en kritisk distanse til det de snakker om.

Vi har også syslet med filmvisninger og konserter.

Vi forsøker å være et tilbud for dem som søker noe utover den vanlige utelivsopplevelsen, både hinsides mainstreammusikken og de "alternative" klubbene der man fort blir uglesett hvis man bruker mer enn én farge på tøyet. Hos oss sitter purunge gothere sammen med historieprofessorer, og sort lær er like passende som tweed og piké. Alle er velkomne, dog er det en viss kultur blant Kjettersk Kjellers publikum på å kle seg opp en smule.

Kjettersk Kjeller passer nok på en eller annen måte inn i hovedstadens klubbliv, men vi foretrekker å kalle oss en salong. Ikke bare fordi vi legger vekt på å spise og drikke godt, men også fordi poenget med Kjettersk Kjeller er å lage en trivelig atmosfære. Dette betyr at vi spiller musikk på et nivå som gjør at det er mulig å snakke sammen.

Musikalsk har vi en fot trygt plantet i darkwave-leiren, og dark-folk, industri, goth, mørk ambient, synth og beslektede herligheter utgjør hjørnesteinen i det vi spiller. Den andre foten danser en tåspissdans over hele det musikalske feltet.

Kjettersk Kjeller drives av mennesker med forskjellige politiske og livssynsmessige oppfatninger. Det samme gjelder våre gjester. Kjettersk Kjeller må derfor nødvendigvis være politisk og livssynsmessig nøytralt. Denne åpenheten betyr ikke at vi ikke har en agenda, det har vi nemlig i høyeste grad. Vi tror på folkeopplysning, kritisk tenkning og rasjonell undersøkelse av både etablerte sannheter og merkelige påstander fra sosiale utgrupper. Vi er i stand til å tolerere at mennesker velger å tenke annerledes enn oss, men vi lar ikke hva som helst passere. Derfor tar vi skarp avstand fra totalitære politiske løsninger og fra all diskriminering basert på religion, rase, kjønn, seksuell legning eller musikalske preferanser.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar