Recent Posts

onsdag 21. februar 2018

21. februar 2018 - Torggata Bar:
Hakekorsets hemmelighet

Atlantis på Helgelandskysten.
Profeten, ariosofen og skiltmaleren
Henrik Anton Alme og hans disipler

Ved Terje Emberland

Kjettersk Kjeller avholdes denne gangen sentralt sted i Oslo sentrum, i et av Oslos mest særegne lokaler; Torggata Bar, det gamle romerske badet på Torggata bad.


På slutten av 1800-tallet oppstod det i Tyskland og Østerrike en romantisk nasjonalistisk og rasistisk bevegelse. Den såkalte völkisch-bevegelsen dyrket koblingen mellom det tyske blodet og jorden.

Bevegelsen hadde en okkult understrøm der Madame Blavatskys teosofi blandet seg med spekulasjoner om en arisk-germansk ursivilisasjon og ble til "ariosofi". Symbolet ble hakekorset, som ble sett på som et hemmelig symbol på skjult visdom fra Atlantis.

Ariosofiske impulser nådde også Norge, hvor de særlig fanget fantasien til skiltmaleren Henrik Anton Alme i Oslo. Alme ble profet for sin egen teosofiske gruppe, Aurvanga-losjen som forsvant inn i historiens mørke etter krigen. Men historikeren Terje Emberland har funnet losjens originalmateriale og tar oss med på en forrykende esoterisk-historisk utflukt på jakt etter den ariske ursivilisasjon på Helgelandkysten.
Terje Emberland er en av Kjettersk Kjellers eldste venner. Han er seniorforsker ved HL-senteret, og kjent for bøker som Religion og rase, Det ariske idol og Da fascismen kom til Norge.

Som vanlig blir det også musikk og noe godt i glasset, og vi drar på oss Indiana Jones-hattene Onsdag 21. februar kl. 19, på Torggata Bar i Torggata 16 (inngang Badstugata). Som vanlig må du være fylt 18 år og ha 80 kroner å avse for å komme inn.

Som vi gjør når vi nærmer oss disse temaene, vil vi gjøre oppmerksom på at brune elementer bes holde seg unna.

http://torggatabar.no/