Recent Posts

tirsdag 11. november 2014

11. november 2014 - Katedralen pub: Satan lever!


Jesper Aagaard Petersen forteller om 

Satan lever! Satanisme som samtidsmyte og virkelighet

Arrangementet på Facebook 

Det ble litt stille rundt satanistene en stund. Kanskje var det fordi svartmetallen var blitt stueren, kanskje var det fordi ungjihadistene var de nye skremmerne av foreldre og offentlighet. Med Anton LaVeys bortgang i 1997 mistet også satanismen sin Messias, og selv de mest tabloide aviser tar i dag påstander om rituelle overgrep til Satans pris med en krype salt.

Men nå er satanistene tilbake. Mediene fylles med det som ligner på satanpanikker av godt (eller ondt) åttitallsmerke, og spørsmålene står i kø. Hvorfor forsøker amerikanske satanister å adoptere et stykke motorvei, og kan det virkelig stemme, at Harvard-universitetet avholdt en sort messe? Skal det virkelig bli reist en fullskala-modell av geiteguden Baphomet foran rådhuset i Oklahoma City? Hvor mange Satan-kirker finnes det egentlig? Og ikke minst: Skapte svarte magikere virkelig LSD-666 på 1960-tallet?

For å få svar på disse svært viktige spørsmålene har Kjettersk Kjeller hentet inn Jesper Aagaard Petersen, en av ytterst få mennesker med doktorgrad i satanisme. Petersen er førsteamanuensis ved NTNU, og har skrevet om og forsket på moderne satanisme og samtidsokkultisme siden 2001. Som en følge av dette er han i ferd med å bli en internasjonal kommentator på feltet.

Som vanlig holder vi til på Katedralen i Parkveien 13 (litt inne i en sidegate), der vi spiser, driker og snurrer plater og hygger oss. Og du må være 18 år og ha 70 kroner for å delta i aftenens seanse. Dørene til Inferno slås opp kl. 19.

tirsdag 9. september 2014

9. september 2014 - Katedralen pub: Ondskapens dagsorden

Terje Emberland og Kjetil Simonsen snakker om

Ondskapens dagsorden: Historien om Sions Vises Protokoller

>>> Arrangementet på Facebook

Sions Vises Protokoller utgir seg for å være referatet fra et møte der jødiske ledere planlegger å ta over verden. Boken traff tidsånden etter at første verdenskrig og den russiske revolusjonen hadde snudd verden opp-ned, ble oversatt til mange språk og solgt i store opplag.

Historikere mener "Protokollene" er falske, men de fortsetter å dukke opp. De omtales i Hamas' charter, og Johan Galtung anbefaler folk å lese dem som «en guide til vår tid». Noen lesere regner Protokollene som et profetisk fiksjonsverk a la Orwells 1984, noen mener de egentlig handler om Vatikanet (eller rom-krokodiller!) Andre mener Protokollene virkelig er sionismens arbeidstegninger.

Men hva kan vi egentlig vite om Protokollene? De siste årene har det kommet mye ny forskning som utfordrer en del vanlige antagelser, og kveldens foredragsholdere skal se nærmere på hvordan Protokollene ble laget og hvem som spredte dem.

Terje Emberland er noe av en veteran i Kjettersk Kjeller-sammenheng, og er også kjent som forfatter av både fag- og krimbøker. Kjetil Simonsen er historiker og forsker på antisemittisme. Begge jobber til daglig ved Holocaust-senteret på Bygdøy.

Som vanlig blir det spising, drikking, snurring av plater og annet som hører med fra kl. 19 på Katedralen i Parkveien 13 (lokalet ligger i en sidegate). Du må være 18 år og ha 70 kroner for å komme inn. Vi tror vi kan love en spennende kveld, men på grunn av temaet forbeholder Kjettersk Kjeller seg retten til å bortvise uønskede personer.


>>> Arrangementet på Facebook

onsdag 7. mai 2014

7. mai 2014 - Katedralen pub:
Verdens hemmelige mestere

Olav Hammer snakker om

Verdens hemmelige mestere: Madame Blavatsky og teosofien

>>> Arrangementet på Facebook

 I en tid da kvinner skulle ses men ikke høres var Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) storvokst og brautende, røyket som en skorstein og bannet som en sjømann. Blavatsky påsto at hun hadde besøkt det hermetisk lukkede Tibet, der hun møtte verdens hemmelige mestere. Hun ble innviet i mesternes hemmelige lære, og mesterne fortsatte å sende henne nye innsikter via brev som materialiserte seg i løse luften. Innsiktene om reinkarnasjon og astrologi, biologi (Darwin tok selvfølgelig feil) og livet på Atlantis ble skrevet ned i enorme bokverk med titler som Isis Unveiled og The Secret Doctrine.

 Ved å samle folk som var like fargerike enn henne selv startet hun Det teosofiske samfunn, og ble en innflytelsesrik kultfigur. Madame Blavatskys lære har påvirket alt fra naziokkultisme til indisk frigjøringskamp, UFO-bevegelsen til Steinerskolen. Men mest av alt er hun både okkultismens og New Age-bevegelsens bestemor.

 Blavatskys status som superkjendis har falmet i dag, så for å opplyse og underholde har vi vært så heldige å få besøk av Olav Hammer. Hammer er professor ved Syddansk universitet i Odense, og var i 2013 medredaktør for The Brill Handbook of the Theosophical Current. Foredraget vil være på svensk.

 Som vanlig blir det mat, drikke, hyggelig selskap og musikk i Katedralen i Parkveien 13 (lokalet ligger i en sidegate). Selve arrangementet begynner kl. 19, og du må være fylt 18 år og være villig til å ofre 70 kroner for å bli innviet i de himalayiske mahatmaenes skjulte kunnskap.

>>> Arrangementet på Facebook