Recent Posts

torsdag 12. september 2019

31. oktober 2019 - Mir: Yoga, magi og giftgass

Yoga, magi og giftgass- Salaligans teosofiske seriemord
ved forfatter Anders Sundelin

På 1930-tallet ble den svenske landsbygda herjet av en bande som ranet og myrdet med skytevåpen og giftgass. Men bandemedlemmene var ikke bare kriminelle, men innviet i en okkult orden som praktiserte magi. Det høres ut som en pulp-roman, men historien om Salaligan er en av Sveriges mest berømte kriminalsaker

Lederen var Sigvart Nilsson. Utad en lavmælt, velkledd ekspeditør i en herreekvipering men også en mystiker med en dragning mot yoga, teosofi og magi. Rundt seg samlet han en krets som fikk navnet "Den magiska cirkeln". Snart skiftet Nilsson etternavn til Thurneman; det gikk rykter om at det var et anagram for "Manhunter".

Ved hjelp av esoteriske teknikker gjorde han medlemmene til lydige undersåtter. Mordene ble angivelig utført på instruks av – i beste stil fra Madame Blavatsky – hemmelige mestere, og rettferdigjort av spekulasjoner om at døden bare var "en annen tilstand".

Og likene hopet seg opp mens politiet sto rådløse...

Anders Sundelin er en prominent svensk journalist, og forfatter av en lang rekke bøker. Han underviser også i journalistikk, blant annet i Norge. Men denne kvelden skal han snakke med utgangspunkt i sin bok Den magiska cirkeln, som regnes som den kanskje beste innføringen i fenomenet Salaligan.

Vi starter tidsmaskinen til 1930-tallet kl. 19, og som vanlig blir det musikk og hygge og du må ha 100 kroner for å bli med på reisen (og ha fylt 20 år). Men vi gjør oppmerksom på at vi har byttet hjemstavn og nå befinner oss på Mir i Markveien 61 på Grünerløkka.

mandag 25. mars 2019

28. mars 2019 - Torggata Bar: Frimurernoia før og nå


Frimurernes vei fra kannibaler til lakeier for svenskekonge og jøderPå overflaten er det norske frimureriet en harmløs, kristen organisasjon for selvutvikling og veldedighet. Men frimureriets ritualer, dystre symbolikk og hemmelighold har alltid fanget folks fantasi.

Lista ble lagt på 1860-tallet, da det var opptøyer i Oslo fordi frimurerne angivelig lokket blonde barn inn i losjene, slaktet dem, saltet ned kjøttet og solgte det til tyrkerne. Siden da gikk det slag i slag.

Aslak Rostad er religionsviter og førstelektor ved NTNU. I hans forskning på frimureri og fraternalisme har han dykket ned i tre århundrer med utsøkt norsk paranoia. Og nå kommer han til Kjettersk Kjeller for å dele sine avsløringer med oss!

Hvilken rolle spilte om frimureriet (som i Norge styres fra Sverige) i unionsstriden? Hvordan ble frimurernoia blandet med antisemittisme, siden jøder ikke kan være frimurere i Norge? Var Bjørnstjerne Bjørnson Norges første foliehatt? Og hvordan ble nazipropaganda pakket om som kulturradikal kritikk av frimureriet?

Som vanlig på en Kjettersk Kjeller blir det også musikk, hyggelig samvær og no godt i glasset.

Vi starter muringen på Salomos tempel kl. 19, og du må være fylt 23 år og ha så ordnet økonomi at du kan avse 100 kroner for å bli innviet i de frimureriske mysteriene.

onsdag 21. februar 2018

21. februar 2018 - Torggata Bar:
Hakekorsets hemmelighet

Atlantis på Helgelandskysten.
Profeten, ariosofen og skiltmaleren
Henrik Anton Alme og hans disipler

Ved Terje Emberland

Kjettersk Kjeller avholdes denne gangen sentralt sted i Oslo sentrum, i et av Oslos mest særegne lokaler; Torggata Bar, det gamle romerske badet på Torggata bad.


På slutten av 1800-tallet oppstod det i Tyskland og Østerrike en romantisk nasjonalistisk og rasistisk bevegelse. Den såkalte völkisch-bevegelsen dyrket koblingen mellom det tyske blodet og jorden.

Bevegelsen hadde en okkult understrøm der Madame Blavatskys teosofi blandet seg med spekulasjoner om en arisk-germansk ursivilisasjon og ble til "ariosofi". Symbolet ble hakekorset, som ble sett på som et hemmelig symbol på skjult visdom fra Atlantis.

Ariosofiske impulser nådde også Norge, hvor de særlig fanget fantasien til skiltmaleren Henrik Anton Alme i Oslo. Alme ble profet for sin egen teosofiske gruppe, Aurvanga-losjen som forsvant inn i historiens mørke etter krigen. Men historikeren Terje Emberland har funnet losjens originalmateriale og tar oss med på en forrykende esoterisk-historisk utflukt på jakt etter den ariske ursivilisasjon på Helgelandkysten.
Terje Emberland er en av Kjettersk Kjellers eldste venner. Han er seniorforsker ved HL-senteret, og kjent for bøker som Religion og rase, Det ariske idol og Da fascismen kom til Norge.

Som vanlig blir det også musikk og noe godt i glasset, og vi drar på oss Indiana Jones-hattene Onsdag 21. februar kl. 19, på Torggata Bar i Torggata 16 (inngang Badstugata). Som vanlig må du være fylt 18 år og ha 80 kroner å avse for å komme inn.

Som vi gjør når vi nærmer oss disse temaene, vil vi gjøre oppmerksom på at brune elementer bes holde seg unna.

http://torggatabar.no/

fredag 25. november 2016

25. januar 2017 - Hagen mat og prat:
De skjulte sufiene -
En hemmelig historie om islam i Vesten

################################################
OBS! OBS! Onsdagens Kjettersk Kjeller flyttes til Hagen mat og prat i kjelleren på Bislett bad, Pilestredet 60. Arrangementet begynner med DJ fra klokken sju, som vanlig. Det blir servering av både mat og drikke. Det blir begrenset med plass, så vi anbefaler å komme tidlig, spesielt for de som vil spise. Stedet er åpent fra klokken 14.00
################################################

De skjulte sufiene
En hemmelig historie om islam i Vesten

Ved Mark Sedgwick

Det er lett å få inntrykk av at islam kom til Vesten med innvandringen de siste tiårene, men islam har dypere røtter her enn man lett tror. Særlig spennende er historien om islams esoteriske gren: Sufismen.

Sufismen ligger som en understrøm i det vestlige okkulte miljøet. Blant dem som har blitt inspirert av sufistisk teologi og praksis er alt fra esoterikere som teosofer og gurdjieffianere, til amerikanske frimurere.

Lengst gikk kanskje René Guénon, den desillusjonerte okkultisten som ble muslim og flyttet til Kairo. Sterkt påvirket av sufismen utviklet han doktrinen om "tradisjonalismen", som (via tenkere som Julius Evola) pregermoderne nyfascisme.

I sekstitallets motkultur fikk eksotiske eksentrikere høy status, og vi møter skikkelser som en kongelig egypter i eksil i London, der han ble en slags guru for rockmusikere. Mens San Francisco hadde sin Sufi Sam, som oppdaget at hippiejentene elsket det lange skjegget hans.

Og underveis skal vi nok også snakke litt om Luther og Goethe.

Mark Sedgwick er professor i Arabisk og Islamstudier ved Universitetet i Aarhus. Vi i Kjettersk Kjeller ble først kjent med ham da han arbeidet i Kairo, og hentet ham til Oslo for å snakke om hans bok Against the Modern World, standardverket om tradisjonalisme. Nå er Sedgwick aktuell med en ny bok, Western Sufism: From the Abbasids to the New Age, og vi har lokket ham til Oslo igjen.

Foredraget blir holdt på engelsk, og Sedgwick har lovet å ha med bøker til salgs.

Som vanlig holder vi til i Katedralen i Parkveien, det koster 80 kroner å komme inn og vi drar på oss fez'ene fra kl. 19. Det blir også mat, drikke og musikk fra Kjettersk Kjellers platesnurrere.

onsdag 19. oktober 2016

19. oktober 2016 - Katedralen pub:
Albions nye barbarer -
Kindred of the Kibbo Kift

Foredrag ved Annebella Pollen 
Platesnurring ved brødrene Momrak (Tusmørke)

Kindred of the Kibbo Kift var på mange et britisk svar på den tyske Wandervögel-bevegelsen fra mellomkrigstiden. De vendte den moderne verden ryggen og satte ut på landet, kledd i kutter og med telt i ryggsekken.
Men det som ved første øyekast kunne se ut som en litt outrert versjon av speiderbevegelsen så på seg selv som samuraier og naturmystikere. Dypt forankret i okkulte doktriner som nyhedendom, teosofi og hermetisme utforsket de både ny naturvitenskap, helsekost og naturisme. For å få et innblikk i denne glemte bevegelsen har vi lokket Annabella Pollen til Norge. Pollen er førsteammansuensis i kunsthistorie ved universitetet i Brighton, og er forfatter av boken «Kindred of the Kibbo Kift: Intellectual Barbarians» der hun særlig utforsker bevegelsens særpregede estetikk. Hun har også kuratert en utstilling om temaet. Foredraget vil bli holdt på engelsk.
For å få det riktige lydsporet til Kibbo Kifts reise fra utopisk sosialisme til mystisk nasjonalisme har vi fått ingen ringere enn brødrene Mområk, kanskje best kjent som den dystre duoen bak bandet Tusmørke, til å snurre noen plater.
Dørene på Katedralen i Parkveien åpner kl. 19 og det koster 80 kroner å være med på denne turen til det regnfulle øyriket i Vest. Men som vanlig anbefaler vi at du møter opp tidlig og legger middagen til Katedralen.
Velkommen til en Kjettersk Kjeller-kveld!

onsdag 13. april 2016

13. april 2016 - Katedralen pub:
Gullmakerne
Alkymiens hemmelige historieAlkymisten er en av kulturhistoriens mest myteomspunne figurer. Alle kjenner bildene av menn og kvinner i mørke kjellere, bøyd over sin smelteovn der de forsøker å omdanne uedle metaller til gull.

Men alkymi er mye mer enn som så. Alkymistens mål er absolutt frihet: Fra døden, fra lidelsen, fra fattigdommen.

Så hva er myter og hva er fakta? Har noen noensinne klart å lage gull? Er gull virkelig bare gull? Hvordan har alkymiens hemmelige vitenskap påvirket moderne kunst og kultur, vitenskap og religion, okkultisme og psykologi?

Carl-Michael Edenborg er en svensk redaktør, kritiker og kulturpersonlighet. Hans doktorgrad i idéhistorie bærer tittelen "Alkymins skam" og la mye av grunnlaget for den kritiker-skamroste romanen "Alkemistens dotter", der en sekt med gnostisk inspirerte alkymister forsøker å ødelegge kosmos.

For å hjelpe oss for å gjøre kvelden til gull har vi lokket ingen ringere enn Storeulv fra Ulver, blant annet kjent for sitt alkymi-refererende bandprosjekt Æthenor, til å snurre noen skiver for oss

Som vanlig holder vi til i Katedralen i Parkveien 13 (inn i sidegata). Du må være 18 år og ha 80 kroner for å komme inn, vi tar både kontanter, kort og gull (helst rett fra athanoren), og vi kjører i gang kl. 19. Om du trenger en middag før det braker løs anbefaler vi Katedralens kjøkken.

onsdag 13. januar 2016

13. januar 2016 - Katedralen pub:
Mennesket er Djevelen - Historien om The Process Church of the Final Judgement


På seksitallet treffer to unge mennesker hverandre på et kurs i scientologikirken. Sammen starter de noe som er enda lenger ute. Velkommen til historien om The Process Church of the Final Judgment.

Den Jesus-lignende Robert De Grimston skrev bøker som "Humanity is the Devil", mens hans kone MaryAnn gikk under navnet "the Omega" og styrte medlemmene i The Process Church med fast hånd.

Sammen prediket de en radikal nylesning av kristendommen der Gud og Satan var gjenforent i Kristi kjærlighet, blandet med okkult og nyåndelig tankegods.

I kirkens blad blandet psykedelisk estetikk seg med fascistinspirert symbolikk, og medlemmene var lette å kjenne igjen: Processeanerne var iført gotiske gevanter med Baphomet-geiter på brystet, og hadde gjerne selskap av store schäferhunder. Kirken var også kjent for sine kafeer der det ble holdt "midnight meditations".

The Process Church svant hen på midten av syttitallet, men de siste årene har ineressen for kirken tatt seg veldig opp. En liten strøm av bøker har kommet, en dokumentarfilm er på trappene og kirken har for lengst blitt et popkulturelt ikon som har satt spor hos band fra Psychic TV og Skinny Puppy til Integrity og Funkadelic.

Og hvordan er det egentlig med forsøkene på å starte opp kirken igjen?

Kveldens foredragsholder er Christian Giudice. Guidice er doktorgradskandidat ved Göteborgs Universitet, der han spesialiserer seg på vestlig esoterikk og nyreligiøse bevegelser. Noen vil også kjenne ham som vokalist i bandet The Green Man. Foredraget vil bli holdt på engelsk.

Velkommen til vår lille variant av "midnattsmeditasjon" den 13. januar. Som vanlig holder vi til i Katedralen i Parkveien 13 (inn i sidegata). Du må være 18 år og ha 80 kroner for å komme inn, og vi kjører i gang kl. 19. Men om du trenger noe å spise anbefaler vi å legge middagen til Katedralen.

onsdag 16. september 2015

16. september 2015:
"Da fascismen kom til Norge"
Slippefest for Terje Emberlands bok:

Når man tenker på norsk fascisme tenker man som regel på 1930-tallet, Quisling og Nasjonal Samling. Men fascismen nådde Norge allerede sommeren 1927, da børsspekulanten og grossisten Karl Meyer stiftet Den nasjonale legion på et fullpakket møte i Oslos største møtelokale. Stortinget skulle avsettes, arbeiderbevegelsen bekjempes og fascistdiktatur innføres. Den nasjonale legions korte historie er preget av rabaldermøter, gatekamper og overfall, og den tiltrakk seg et persongalleri som hentet fra en roman av P.G. Wodehouse. Her var «Norges sterkeste mann», sirkusdirektør Karl Norbeck. Her var forfatter, provokatør Erling Winsnes, som ville erstatte kristendommen med en sosialdarwinistisk, norsk nasjonalreligion. Og fascistføreren Karl Meyer selv? Vel, han hadde en mørk fortid som gentlemanstyv i Brooklyn.

Terje Emberland er fascismeforsker og seniorforsker ved HL-Senteret, ekspert på denne tiden. Han er også kjent som en fremragende formidler og historieforteller som ikke bare har bearbeidet dette materialet i fagbøker som Det ariske idol og Himmlers Norge, men også i radioteater og kriminalromanene Edderkoppen og Stormlaget (skrevet sammen med Bernt Rougthvedt).

Kjettersk Kjellers hovedkvarter er som vanlig på Katedralen i Parkveien 13 (litt inne i en sidegate). Vi åpner dørene 16. september kl 19, og for å være med i de nasjonale kolonner må du være fylt 18 år og ha 70 kroner. Men er du lur legger du middagen til Katedralen.

På grunn av temaet gjør vi oppmerksom på at Kjettersk Kjeller forbeholder seg retten til å avvise og bortvise uønskede elementer.


Arrangementet på Facebook

Katedralen på Tripadvisor. Vi sa det var god mat og drikke her.

tirsdag 9. juni 2015

9. juni 2015 - Katedralen pub:
Med romrakett til BabalonKjettersk Kjeller
Tirsdag 9. juni
Med romrakett til Babalon: Jack Parsons okkulte verden
Med religionshistoriker Manon Hedenborg-White

Jack Parsons (1914-1952) var en viktig del av det amerikanske romprogrammet. Han var en pionér innenfor rakettdrivstoff, og har et månekrater oppkalt etter seg.

Men når Parsons ikke var rakettingeniør hadde han et annet liv, et liv der han var del av et frilynt miljø av science fiction-forfattere og okkultister. Selv var han ritualmagiker og disippel av "verdens ondeste mann" Aleister Crowley. Parsons gjorde seg blant annet bemerket ved å forsøke å mane fram apokalypsens skarlagensrøde kvinne i Mojave-ørkenen sammen med ingen ringere enn L. Ron Hubbard, grunnleggeren av scientologikirken.

Hardnakkede rykter hevder også at Parsons sprengte seg selv i luften i et forsøk på å skape en homonculus – et magisk menneske. Og hva med påstandene om at han var spion?

For å ta oss med på en forrykende ferd inn i Jack Parsons verden av romfart og okkultisme har vi fått Manon Hedenborg-White, som er doktorgradsstipendiat ved universitetet i Uppsala. Hun er ekspert på vestlig esoterikk, og ryktene går også om en riktig skummel fortid innen stand up, så dette er en kveld vi gleder oss stort til.

Som vanlig holder vi til på Katedralen i Parkveien 13 (litt inne i en sidegate), og det blir mat og musikk og drikke. Det koster 80 kroner å komme inn og vi setter i gang rakettmotorene fra kl. 19.

lørdag 7. mars 2015

7. mars 2014 - Katedralen pub:
Helvetes kvinnfolk!


Kjettersk kjeller feirer kvinnedagen (og Lucifer)


Helvetes kvinnfolk: Lucifer som feminist-ikonFor mange nordmenn er okkultisme forbundet med über-macho svartmetallere. Derfor er det lett å glemme at en rekke av de banebrytende okkultistene også var feministiske pionérer. Den vestlige okkultismens mor Helena Petrovna Blavatsky grunnla sin egen religiøse bevegelse i en tid da kvinners plass var ved kjøkkenbenken, og opprørsskikkelsen Lucifer inspirerte kvinner til å kreve sin rett.

Derfor inviterer Kjettersk Kjeller til en tjuvstart på kvinnedagen. Bli med på en tur gjennom esoteriske og dekadente miljøer for å møte profeter i skjørt, lesbiske luciferianere, Dagny Juel og skuespillerinnen Sarah Bernard.

Som guide har vi invitert Per Faxneld, som tidligere har snakket på Kjettersk Kjeller med utgangspunkt i sin bok "Mörkrets apostlar". Siden da har Faxneld blitt amanuensis ved Stockholms Universitet og forsvart en doktorgrad ved navn "Satanic Feminism: Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth Century Culture".

Faxneld er en like god foredragsholder som han er bunnsolid akademiker, så dette er noe vi virkelig ser fram til.

Faxnelds doktorgrad er også gitt ut som bok (Molin & Sorgenfrei forlag) og vil være til salgs denne kvelden.

Som vanlig blir det mat og drikke, musikk og mørke på Katedralen i Parkveien 13 (litt inne i en sidegate). Kalaset koster 70 kroner, og du må være fylt 18 år for å komme inn. Vi åpner dørene kl. 19 og holder på inn i selve kvinnedagen.

Velkommen til en kveld i feminismens og Lucifers tegn!


Arrangementet på facebook

www.kjetterskkjeller.blogspot.no


www.katedralen.com