Recent Posts

tirsdag 9. september 2014

9. september 2014 - Katedralen pub: Ondskapens dagsorden

Terje Emberland og Kjetil Simonsen snakker om

Ondskapens dagsorden: Historien om Sions Vises Protokoller

>>> Arrangementet på Facebook

Sions Vises Protokoller utgir seg for å være referatet fra et møte der jødiske ledere planlegger å ta over verden. Boken traff tidsånden etter at første verdenskrig og den russiske revolusjonen hadde snudd verden opp-ned, ble oversatt til mange språk og solgt i store opplag.

Historikere mener "Protokollene" er falske, men de fortsetter å dukke opp. De omtales i Hamas' charter, og Johan Galtung anbefaler folk å lese dem som «en guide til vår tid». Noen lesere regner Protokollene som et profetisk fiksjonsverk a la Orwells 1984, noen mener de egentlig handler om Vatikanet (eller rom-krokodiller!) Andre mener Protokollene virkelig er sionismens arbeidstegninger.

Men hva kan vi egentlig vite om Protokollene? De siste årene har det kommet mye ny forskning som utfordrer en del vanlige antagelser, og kveldens foredragsholdere skal se nærmere på hvordan Protokollene ble laget og hvem som spredte dem.

Terje Emberland er noe av en veteran i Kjettersk Kjeller-sammenheng, og er også kjent som forfatter av både fag- og krimbøker. Kjetil Simonsen er historiker og forsker på antisemittisme. Begge jobber til daglig ved Holocaust-senteret på Bygdøy.

Som vanlig blir det spising, drikking, snurring av plater og annet som hører med fra kl. 19 på Katedralen i Parkveien 13 (lokalet ligger i en sidegate). Du må være 18 år og ha 70 kroner for å komme inn. Vi tror vi kan love en spennende kveld, men på grunn av temaet forbeholder Kjettersk Kjeller seg retten til å bortvise uønskede personer.


>>> Arrangementet på Facebook

1 kommentarer:

john sa...

Gdax is one of the trusted and acknowledged digital wallet used for storage to keep it safe from getting stolen. Are you unsure which wallet Gdax uses? In order to clear your doubts, you can get in touch with the professionals by dialing Gdax Support Number 1-888-764-0492 which is available all the time. You can always look for the aid from the reliable team of experts who deliver all their energy in satisfying users and fixing their queries in microseconds.

Legg inn en kommentar